Zámek Červená Lhota

je od Kardašovi Řečice vzdálen 10km severně po silnici 2.třídy s minimálním převýšením.Další místa,které můžete v tímto směrem navštívit jsou po dalších 3km Letecké muzeum a Provaznické muzeum v Deštné a pak třeba ještě pokračovat 7km na východ a navštívit Muzeum Motových kol v Horní Radouni a nebo zvolit opačný směr na severozápad a o 18km dál navštívit zříceninu Hradu Choustník.

www.zamek-cervenalhota.eu     www.muzeum.khl-jhradec.cz

www.provaznickemuzeum.destna.cz     www.muzeumradoun.cz  

www.obec-choustnik.cz/hrad-choustnik